Cách làm tăng tính chủ động và trách nhiệm của nhân viên

Một khách hàng mà tôi gặp đã rất trăn trở về vấn đề này, ông luôn cảm thấy nhân viên của mình không chủ động trong công việc và thường đùng đẩy trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra. Điều này làm cho ông rất đau đầu, rốt cuộc nguyên nhân do đâu, là do ông đã tuyển dụng không đúng người hay là do phong cách lãnh đạo của mình. Sau khi nghe ông giải bày, tôi hỏi ông một số câu hỏi sau:

  1. Mọi việc trong công ty hiện nay có phải đều do ông tự quyết định?
  2. Mọi vấn đề trong công ty đều do ông tự phát hiện và đưa ra phương án giải quyết?
  3. Trong mọi cuộc họp ông đều là người nói nhiều nhất, nhân viên thường giữ im lặng?
  4. Mọi người phải làm theo những quy trình, yêu cầu mà ông đã đặt ra trước đó?

Sau khi nhận được cái gật đầu của ông ở tất cả các câu hỏi, tôi đã biết vấn đề của ông ở đâu và gợi ý một số cách mà ông có thể áp dụng để tăng tính chủ động và trách nhiệm của nhân viên:

  1. Hãy để cho nhân viên tham gia đóng góp nhiều hơn vào trong các cuộc họp của công ty, cho phép họ nêu ra các khó khăn và vấn đề mà họ đang gặp phải. Thay vì chỉ trích khi mỗi vấn đề được nêu ra, hãy động viên và khuyến khích, bạn sẽ nắm rõ vấn đề thực sự đang cản trở tổ chức của mình là gì?
  2. Đón nhận những lời góp ý và kêu gọi nhân viên tham gia vào việc giải quyết các vấn đề của công ty. Bạn sẽ có góc nhìn đa chiều và thực tế hơn vì nhân viên chính là người đối mặt và giải quyết các công việc hằng ngày đó. Điều này dần dần sẽ tăng tính chủ động vì nhân viên cảm thấy họ thực sự thuộc về tổ chức này.
  3. Xem xét lại quy trình, tinh chỉnh và đơn giản và cùng ngồi với nhân viên để xây dựng, vì họ chính là người sẽ tuân thủ theo quy trình. Nên nhớ là nhân viên sẽ không dành thời gian đọc hết “đề cương” quy trình dài hàng chục trang của bạn. Hãy tập trung vào các quy trình cốt lõi và với mỗi quy trình cốt lõi, hãy xây dựng những bước chính.
  4. Dựa trên mục tiêu của công ty, hãy để cho nhân viên chủ động nêu ra mục tiêu của họ trong thời gian tới (quý, năm) là gì để đóng góp vào mục tiêu lớn đó. Như vậy họ sẽ biết chịu trách nhiệm và chủ động thực hiện cam kết hơn.
  5. Áp dụng phương pháp này rộng rãi trong toàn tổ chức, từ những nhân viên cấp thấp nhất cho đến đội ngũ lãnh đạo của bạn. Dần dần bạn sẽ thấy sự nhất quán và chủ động trong công việc của nhân viên.

Sau khi nghe tôi nói, vị khách hàng này đã dần cởi được nút thắt trong lòng. Hóa ra cách để nhân viên chủ động hơn trong công việc là phải tạo cơ hội để cho họ làm việc đó.

Mặc dù đã nhìn ra được vấn đề nhưng ông ấy vẫn không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để thay đổi cách làm việc trước giờ của mình. Có thể thấy cái mà ông cần ngay lúc này chính là công cụ, là phương pháp để ông có thể áp dụng cho toàn thể nhân viên. Như vậy, liệu có công cụ hay phương pháp cụ thể nào giúp ông hiện thực hóa hết những điều trên?

Nếu đây cũng là câu hỏi xuất hiện trong đầu bạn ngay lúc này, thì hãy tham khảo Hệ điều hành doanh nghiệp EOS Worldwide, Hoa Kỳ. Hệ điều hành này có tất cả 20 công cụ, sẽ giúp bạn giải quyết bài toán trên và những bài toán khó khác trong doanh nghiệp của mình. Ví dụ:

–  L10 Meeting: Công cụ tổ chức cuộc họp hiệu quả, bạn sẽ biết cách tổ chức một cuộc họp nơi các vấn đề được nêu lên và giải quyết bởi chính nhân viên của bạn.

–  Rock: Công cụ xác định công việc ưu tiên cho tổ chức và cho mỗi nhân viên để gia tăng tính chủ động và trách nhiệm với mỗi cam kết.

–  IDS: công cụ giải quyết vấn đề góc rễ và hiệu quả cho cả cấp nhân viên và quản lý.

Get in Touch with this Implementer

Let’s Talk!

Request a FREE 90 Minute Meeting with me and let me show you how EOS can eliminate common business frustrations, or just contact me with any questions.

"*" indicates required fields

Name
I would like to…*
I prefer to be contacted by:*
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

LOGIN TO

Base Camp

LOGIN TO

Client Portal

LOGIN TO

ORGANIZATIONAL CHECKUP

Search the EOS Worldwide Blog

Skip to content